E-papieros to inaczej elektroniczny system dostarczający nikotynę.
E-papierosy to urządzenia elektroniczne, które podgrzewają ciecz i wytwarzają aerozol lub mieszankę małych cząstek w powietrzu. Mają wiele kształtów i rozmiarów. Większość z nich ma baterię, element grzewczy i miejsce na tzw. liquid.
E-papieros to urządzenie, które coraz częściej jest wykorzystywane do zażywania substancji psychoaktywnych. Internet stanowi główne źródło wymiany informacji i doświadczeń na temat możliwości użycia e-papierosa w połączeniu z substancjami psychoaktywnymi. Fora internetowe i grupy dyskusyjne to źródło handlu płynów do e-papierosa zawierających nielegalne substancje psychoaktywne, których użycie może skutkować zgonem.
E-papierosy są postrzegane jako mniej szkodliwe, dlatego młodym ludziom wydają się szczególnie atrakcyjne. E-papierosy oraz tytoń podgrzewany pozwalają ukryć nawyk palenia. Tym samym eliminują istotny czynnik chroniący młodzież przed sięganiem po papierosy, jakim jest strach przed wykryciem nałogu przez rodziców. Dlatego też w łatwy sposób otwierają furtkę do palenia papierosów w przyszłości.
E-papieros działa na zasadzie podgrzewania płynu (e-liquid) do temperatury około 200-300 o C, tworząc aerozol dostarczany drogą inhalacji do układu oddechowego użytkownika. Zwykle zawiera on nikotynę, aromaty i inne substancje chemiczne.
Użytkownicy wdychają aerozol z e-papierosów do płuc. Mogą go również wdychać osoby postronne, gdy użytkownik wydycha go w powietrze.
Młodzi ludzie, którzy używają e-papierosów, mogą częściej palić papierosy w przyszłości. Istnieją przypadki zatruć płynem z e-papierosów wśród dzieci oraz osób dorosłych.
Ryzyko zdrowotne związane z używaniem e-papierosów:

Wpływ na układ oddechowy

 • podrażnienie górnych i dolnych dróg oddechowych
  (Vardavas et al., 2012),
 • zapalenie oskrzeli, kaszel, zmiany rozedmowe w płucach
  (Scheffler et al., 2015; Grana et al., 2014).

Wpływ na układ immunologiczny

 • indukcja stanu zapalnego w drogach oddechowych (Scott
  et al., 2018),
 • zmniejszenie wydajności układu odpornościowego
  (Sussan et al., 2015),
 • zwiększone ryzyko wystąpienia zapalenia płuc (Miyashita
  et al., 2018).

Wpływ na środkowy układ nerwowy

 • zmiany behawioralne (Grana et al., 2014),
 • upośledzenie pamięci (modele zwierzęce) (Farsalinos et
  al., 2014),
 • skurcze mięśni i drżenie mięśni (Farsalinos et al., 2014).

Wpływ na pozostałe układy

 • podrażnienie oczu (Grana et al., 2014),
 • kontaktowe zapalenie skóry i oparzenia (Hess et al., 2017),
 • nudności i wymioty (Hess et al., 2017),
 • podrażnienie błony śluzowej gardła i jamy ustnej (Jensen
  et al., 2015).

Aerozol z e-papierosów jest szkodliwą „parą wodną”, może zawierać szkodliwe substancje, w tym:
• acetaldehyd,
• formaldehyd,
• akroleinę,
• propanal,
• nikotynę,
• aceton,
• o-metyl-benzaldehyd,
• karcinogenne nitrozaminy.

Użycie e-papierosa powoduje emisję pyłu zawieszonego (PM2.5) oraz najdrobniejszych cząstek (UFPs), których stężenie wzrasta w powietrzu otaczającym e-palacza. Minister Edukacji Narodowej wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym skierowali do szkół, materiał informacyjny dla uczniów, rodziców, dyrektorów i nauczycieli, w którym przestrzegają przed potencjalnymi zagrożeniami związanymi z elektronicznymi papierosami:

 • https://gis.gov.pl/aktualnosci/zagrozenia-zwiazane-z-e-papierosami-men-i-gis-ostrzegaja/

Materiały do pobrania:

Źródło:

 • https://gis.gov.pl/aktualnosci/zagrozenia-zwiazane-z-e-papierosami-men-i-gis-ostrzegaja/
 • https://gis.gov.pl/zdrowie/e-papierosy-nowe-zagrozenie-zdrowia-publicznego/