Koronawirus 2019-nCoV jest wirusem odpowiedzialnym za obecną epidemię zakażeń układu oddechowego w Wuhan, w Chinach i tam po raz pierwszy został zidentyfikowany.
Do tej rodziny zalicza się wiele wirusów, które mogą powodować różne objawy i choroby, np. łagodne, takie jak przeziębienie, ale także ciężkie jak ciężki ostry zespół oddechowy (SARS).
Koronawirus 2019-nCoV jest wirusem osłonkowym, podatnym na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów. Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem lub dezynfekować je środkiem na bazie alkoholu.

Mers Coronavirus Photograph by Evan Oto

Instrukcja jak poprawnie myć ręce znajduje się na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego:

  • https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-dotyczaca-koronawirusa-2019-ncov-postepowanie-dla-podrozujacych/

Główny Inspektorat Sanitarny na bieżąco monitoruje sytuację epidemiologiczną. Obecnie epidemiologia zakażeń 2019-nCoV i wywołanej nim niewydolności oddechowej nie jest jeszcze dobrze znana. Jednak opracowane zostały wstępne definicje oraz zasady postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenia nowym koronawirusem 2019-nCoV, które z uwagi na rozwijającą się sytuację epidemiologiczną będą ulegać zmianom.

Informacje na temat koronawirusa zamieszczane są na bieżąco w aktualnościach na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego pod adresem:

  • https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/