Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaniu uprzejmie informuje, że w dniu 30 czerwca 2020r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1139 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie terenów, na których średnioroczne stężenie promieniotwórcze radonu w powietrzu wewnątrz pomieszczeń w znacznej liczbie budynków może przekraczać poziom odniesienia
(Dz. U. z 2020r., poz. 1139).