Zapytanie ofertowe: „Remont ciągu komunikacyjnego (korytarza) na parterze i I piętrze w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubaniu

Data publikacji: 26-09-2019 g. 11:30

Treść zapytania, wzór umowy oraz informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z zapytanie ofertowym dostępne są do pobrania poniżej:

Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 04-10-2019, do godziny 14:00 w sekretariacie zamawiającego – w Lubaniu, ul. Bankowa 9b, pokój 2 lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: psse.luban@pis.gov.pl