Nabór kandydatów do pracy – w ramach umowy na pełny etat – na stanowisko młodszego asystenta w Oddziale Higieny Żywienia, Żywności i Przedmiotów Użytku

Data publikacji: 25-11-2019, g. 15:00

Treść ogłoszenia, wymagania oraz informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z postępowaniem dot. ogłoszenia dostępne są do pobrania poniżej:

Zapytanie ofertowe: „Remont ciągu komunikacyjnego (korytarza) na parterze i I piętrze w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubaniu

Data publikacji: 26-09-2019 g. 11:30

Treść zapytania, wzór umowy oraz informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z zapytaniem ofertowym dostępne są do pobrania poniżej:

Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 04-10-2019, do godziny 14:00 w sekretariacie zamawiającego – w Lubaniu, ul. Bankowa 9b, pokój 2 lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: psse.luban@pis.gov.pl