Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba najczęściej objawia się gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Wirus przenosi się drogą kropelkową. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok. 15-20% osób.
Do zgonów dochodzi u 2–3% osób chorych. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni wróciłeś z krajów, gdzie jest potwierdzone przenoszenie się zakażenia z człowieka na człowieka i:


1) zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:
– bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
– lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.


2) nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

a) Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy,
zakończ kontrolę.

b) Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy to:
– bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
– lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-
zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

3) miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2
to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

KV_400x272_rozkladowka

PLAKAT-OGÓLNY

plakat-do-aptek-kolor

KV_plakat_A3_2-szpitale

ulotka-dezynfekcja_rąk

zasady-kwarantanny

koronawirus-plakat

Telefon alarmowy czynny całodobowo:
696 476 751


Najbliższy Oddział Zakaźny:
BOLESŁAWIEC
Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Jeleniogórska 4
tel. 75 73 80 120

WAŁBRZYCH
Szpecjalistyczny Szpital im. Dra A. Sokołowskiego
ul. Sokołowskiego 4
tel. 74 64 89 806

WROCŁAW
Uniwersytecki Szpital Kliniczny Klinika Pediatri i Chorób Infekcyjnych
ul. Chałubińskiego 2-2a
tel. 71 770 31 51

WROCŁAW
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Im. J. Gromkowskiego 4
ul. Koszarowa
tel. 519 338 486

https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/
https://www.pzh.gov.pl/materialy-edukacyjne-na-temat-koronawirusa/
https://www.youtube.com/watch?v=9oUr5jLoBkw – film o koronawirusie