Co robi Sanepid? - Co to jest i dlaczego powinieneś to wiedziećInspekcja Sanitarna zajmuje się kontrolą przedsiębiorstw spożywczych i monitorowaniem standardów bezpieczeństwa żywności. Ich celem jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób i niezdrowych praktyk poprzez inspekcje. Ich głównym priorytetem jest upewnienie się, że firmy praktykują dobrą higienę i bezpieczne procedury przygotowywania żywności. Inspekcja Sanitarna kontroluje również pojazdy przewożące żywność, hotele, restauracje, szkoły, szpitale, sklepy detaliczne i wszelkie inne firmy sprzedające lub przygotowujące żywność. Jeśli istnieje potencjalne ryzyko dla społeczeństwa związane z produktem lub usługą oferowaną przez firmę, lokalne władze sanitarne mogą podjąć działania w celu ochrony społeczeństwa przed mikroorganizmami wywołującymi choroby, takimi jak bakterie i wirusy. Jeśli jesteś właścicielem firmy spożywczej, powinieneś sprawdzić, czy wymaga ona jakichkolwiek certyfikatów lub licencji w zakresie bezpieczeństwa żywności przed jej prowadzeniem. Istnieją różne rodzaje licencji/certyfikatów w zależności od rodzaju biznesu, jak również różne lokalne kodeksy i przepisy regulujące je.

Jakie są role Inspekcji Sanitarnej?

Przed rozpoczęciem inspekcji inspektorzy sanitarni najpierw analizują biznesowy plan bezpieczeństwa żywności. Sprawdzają, czy firma postępuje zgodnie z planem i czy jest on wystarczający, aby zapobiec chorobom i zanieczyszczeniom. Zwracają uwagę na takie elementy jak dobre praktyki higieniczne, zwalczanie szkodników, szkolenie pracowników i wiedza o bezpieczeństwie żywności, dokumentacja dotycząca bezpieczeństwa żywności, temperatury chłodnicze i konserwacja sprzętu.

Sprawdzają potencjalne zagrożenia i niebezpieczne warunki, takie jak zanieczyszczenie krzyżowe, żywność w niewłaściwych temperaturach, zepsuty sprzęt, brak mycia rąk, brak środków ochrony osobistej, złe utrzymanie domu i słabe odwodnienie. Upewniają się, że osoby pracujące z żywnością posiadają wiedzę i umiejętności pozwalające na bezpieczne przygotowanie i przechowywanie żywności.

Sprawdzają również higienę otoczenia, jak kosze na śmieci, łazienki, podłogi i ściany. Obserwują także przepływ ludzi w lokalu - ilu jest klientów i jak długo muszą czekać na obsługę. Inspektor sanitarny sprawdza również higienę personelu i sposób obchodzenia się z jedzeniem. Zwraca uwagę na czyste ręce, czyste ubranie i zabezpieczenie włosów. Zwracają również uwagę na wiedzę personelu na temat bezpieczeństwa żywności, a także na to, czy podczas pracy z jedzeniem używają oni czystych rękawic.

Dlaczego ważne jest, aby wiedzieć o Inspekcji Sanitarnej?

Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek biznesu należy zapoznać się z jego przepisami. Firma spożywcza może nie być w pełni przygotowana do kontroli, jeśli nie posiada niezbędnych certyfikatów. Inspektor może znaleźć naruszenia i zażądać od firmy ich naprawienia przed dopuszczeniem do otwarcia. Jeśli naruszenia są poważne, inspektor może w ogóle nie zezwolić na otwarcie. Biznes spożywczy niespełniający wymogów stanowi zagrożenie dla społeczeństwa. Nawet jeśli firma naprawi problemy i uzyska certyfikaty, inspektor może wracać wielokrotnie, aby sprawdzić, czy przestrzega zasad. Jeśli firma spożywcza otrzyma grzywny lub wykroczenia, może zostać zamknięta. Jeśli zostaną ponownie otwarte, będą musiały zapłacić grzywny i naprawić naruszenia.